Zajęcia dodatkowe

W Przedszkolu "Oliver" kładziemy duży nacisk na wszechstronny rozwój dziecka poprzez wprowadzenie do oferty przedszkola dużej różnorodności zajęć, które są ogólnodostępne dla wszystkich naszych przedszkolaków:

 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa,
 • zajęcia muzyczno-ruchowe,
 • zajęcia taneczne,
 • rytmika,
 • plastyka,
 • zabawa w teatr,
 • klub kreatywnego przedszkolaka,
 • comiesięczne spotkania z muzyką - koncerty muzyczne,
 • comiesięczne spotkania ze sztuką - teatrzyki,
 • spotkania z ciekawymi gośćmi

 

Ponadto - dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowo płatnych:

 • balet,
 • karate,
 • dodatkowe zajęcia z języka angielskiego

Dzieci uczestniczą także - w zajęciach edukacyjnych odbywających się poza przedszkolem. Organizowane są wycieczki dydaktyczno-poznawcze do muzeów, teatrów, kin, ogrodu zoologicznego oraz wycieczki rekreacyjne do lasu, gospodarstw agroturystycznych, skansenów i itp.

kontakt: tel: 602 770 179; email: info@oliver.com.pl

Nasi partnerzy

herosi.eu