Język angielski

Wieloletnie doświadczenie przedszkola pokazuje jak ważne jest rozpoczęcie edukacji językowej w tak wczesnym wieku. Dzieci w wieku przedszkolnym posiadają bowiem, naturalną ciekawość świata i chęć nauki rzeczy nowych, które poznają wszystkimi zmysłami. Cechuje je także duża zdolność artykulacyjna i gotowość do naśladowania, co sprzyja bezpośredniemu fonematycznemu opanowaniu języka obcego. Dzieci uczą się języka obcego w sposób naturalny, intuicyjnie naśladując to co usłyszały. Na tym etapie są pozytywnie nastawione do mówienia, powtarzania, eksperymentowania i nie boją się popełniać błędów. Im wcześniej dziecko zetknie się z językiem obcym, jego rytmem, fonetyką i melodią, tym łatwiej i szybciej przyswoi sobie nie tylko proste środki językowe, ale też intonację, akcentowanie i modulację głosu.

W naszej codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy między innymi założenia programowe wydawnictw Oxford University Press, Longman w zakresie rozszerzonym oraz programy autorskie uwzględniające specyfikę przedszkola.

Nauczanie języka angielskiego odbywa się u nas w formie zabawy stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnorodnych środków i pomocy: plansz tematycznych, gier dydaktycznych, zabaw ruchowych, słowników obrazkowych, środków audio, video oraz podręczników wspomnianych wydawnictw.

We wczesnym etapie nauczania dzieci ważną rolę odgrywają ćwiczenia opierające się na metodzie "reagowania całym ciałem", rytm i rym oraz zabawy z językiem. Dlatego też, podczas codziennych zajęć dzieci uczą się piosenek, rymowanek, tekstów rytmizowanych.

Na zajęciach języka angielskiego także wykorzystywana jest metoda komunikacyjna i dramy, poprzez tworzenie sytuacji imitujących te z życia codziennego. Dzięki czemu dzieci mogą posługiwać się językiem angielskim w sposób naturalny, traktując go jako narzędzie do porozumiewania się.
Poprzez stwarzanie dzieciom najbardziej naturalnych i wiarygodnych form komunikacji-uświadamiamy im istnienie innych kultur oraz wzbogacamy ich ogólną wiedzę o świecie.

 


Dzieci poprzez codzienny kontakt z nauczycielem anglojęzycznym oraz dzięki swojej zdolności intuicyjnego przyswajania języka obcego, umiejętności obserwacji, szybkiego zapamiętywania, bardzo szybko i sprawnie opanowują drugi język w sposób naturalny czyli analogicznie do języka ojczystego.  Im wcześniej dzieci rozpoczną kontakt z językiem obcym tym większe szanse, że opanują go płynnie i w sposób naturalny.

Język angielski w naszym przedszkolu to nie jest dodatkowa lekcja, ale coś co dla dzieci jest przygodą i naturalną sytuacją, z którą stykają się podczas bloków anglojęzycznych obejmujących zajęcia przyrodnicze, artystyczne, muzyczne, ruchowe, a także prozaiczne, codzienne sytuacje przedszkolne, m. in.  podczas posiłków, zabaw w ogrodzie i zabiegów higienicznych.

Poprzez prowadzenie edukacji dwujęzycznej chcemy umożliwić naszym wychowankom spotkanie z odmienną językowo i kulturowo rzeczywistością, ułatwić funkcjonowanie we współczesnych realiach.

Umiejętność władania językami stanowi, zatem wymieniany w standardach programowych na różnych szczeblach kształcenia istotny wymóg dzisiejszych czasów.

Nasza oferta ma na celu nie tylko wykorzystanie naturalnych uzdolnień dzieci do nauki języków obcych, ale przede wszystkim zaszczepienie w nich radości uczenia się i wewnętrznej motywacji do samodzielnego odkrywania świata.

kontakt: tel: 602 770 179; email: info@oliver.com.pl

Nasi partnerzy

herosi.eu