zadania i organizacja przedszkola

Głównymi zadaniami działalności wychowawczo-dydaktycznej - naszej placówki jest:

 • sprawowanie opieki nad dziećmi oraz nad ich bezpieczeństwem,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonych możliwości,
  kształtowanie postaw dziecka w relacjach do innych ludzi, świata, wobec życia,
 • doprowadzenie rozwoju psychofizycznego dziecka do poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
 • pomoc rodzicom w opiece i wychowaniu dziecka,
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka,
 • troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 • kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym dziecka,
 • uświadamianie istnienia innych kultur, form komunikacji oraz wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie poprzez codzienny kontakt z innym niż język ojczysty - językiem angielskim,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

Organizacja przedszkola

Działalność przedszkola obejmuje opiekę nad dziećmi w wieku od 2 do 6 lat.

Grupy liczą maksymalnie od 15-16 dzieci.

Placówka jest czynna od 7.30 do 18.30 od poniedziałku do piątku przez cały rok.

Dostosowaliśmy się w tym względzie do potrzeb przeważającej liczby pracujących rodziców, mogących bez dodatkowych stresów rano przywieźć dzieci do przedszkola a po południu do nas dojechać - by odebrać swoje pociechy.

Posiłki

Posiłki - smaczne i typowo domowe, przygotowywane na miejscu w naszej przedszkolnej kuchni.

W ciągu całego dnia pobytu w przedszkolu  - dzieci mają zapewnionych 5 posiłków bez ograniczeń, popularne są tak zwane dokładki.

Posiłki są bardzo urozmaicone, smaczne i zdrowe, tak aby wszystkie dzieci znalazły coś dla siebie, zarówno te o szczególnych upodobaniach tzw. "niejadki" jak i te ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi - alergicy.

1. Śniadanie 9.00-9.30
2. I danie    11.00-11.30
3. II danie   12.30-13.00
4. I Podwieczorek 15.00-15.30
5. II Podwieczorek 17.30

Z powodu fizycznej niemożliwości spożycia przez małe dziecko obiadu składającego się z dwóch dań jednocześnie, od początku istnienia placówki drugie danie podawane jest o 1,5 godziny później w stosunku do czasu serwowania zupy.

Dzieci przez cały dzień pobytu w przedszkolu maja zapewniony stały dostęp do napojów poza porą posiłków.

Odpoczynek

Dzień w przedszkolu jest tak zorganizowany, aby dzieci niezależnie od wieku, oprócz nauki i zabawy miały czas na odpoczynek.

Odpoczynek jest jednym z warunków dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego a przede wszystkim wpływa na prawidłowy rozwój.

Dzieci młodsze 2 i 3 latki mają możliwość leżakowania, tzw. poobiedniej drzemki. W grupach starszych prowadzone są zajęcia wyciszające - relaks przy muzyce, słuchanie bajek czy ciche zabawy w kącikach

kontakt: tel: 602 770 179; email: info@oliver.com.pl

Nasi partnerzy

herosi.eu