Prywatne Przedszkole Językowe

Właśnie rozpoczęliśmy 19-  rok pracy z naszymi podopiecznymi ...

Aktualnie trwają zapisy na rok 2018/2019

czesne 750,- PLN

Placówka została założona na początku 2000 roku przez angielsko-polskie małżeństwo
Davida i Dorotę Smithson i znalazła siedzibę w Ząbkach koło Warszawy. W ten sposób chcieliśmy stworzyć dzieciom z sąsiadujących podwarszawskich miejscowości możliwość kontaktu z naturalnym językiem angielskim bez konieczności uciążliwych dojazdów do Warszawy. Od początku działalności głównym naszym przesłaniem było zaznajamianie dzieci z istnieniem innego niż  ojczysty - języka, a mianowicie - języka angielskiego. Ogromną rolę w tym procesie miały codzienne kontakty z nauczycielem anglojęzycznym, wspomagające zajęcia prowadzone przez polską nauczycielkę. Kontakty te powodowały nie tylko szybkie oswajanie się dzieci z brzmieniem języka i jego strukturami, ale również pomagały w procesie rozumienia i przyswajania słownictwa, a także pozwalały na jego codzienne utrwalanie.

Przedszkole ma swoją siedzibę w przestronnym, wolnostojącym budynku specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb przedszkola, spełniającym wszystkie wymogi U.E. Znajdują się tutaj m.in. duże i kolorowe sale dydaktyczne (dobrze wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt gimnastyczny), jadalnia, szatnie oraz specjalne łazienki dostosowane do wzrostu dzieci (przy każdej sali) oraz toaleta ogrodowa.  Dysponuje również dużym, zielonym placem zabaw wyposażonym w bezpieczne i atestowane zabawki.

kontakt: tel: 602 770 179; email: info@oliver.com.pl

Nasi partnerzy

herosi.eu