język angielski

Wieloletnie doświadczenie przedszkola pokazuje jak ważne jest rozpoczęcie edukacji językowej w tak wczesnym wieku. Dzieci w wieku przedszkolnym posiadają naturalną ciekawość świata i chęć nauki rzeczy nowych, które poznają wszystkimi zmysłami. Cechuje je także duża zdolność artykulacyjna i gotowość do naśladowania, co sprzyja bezpośredniemu fonematycznemu opanowaniu języka obcego. Dzieci uczą się języka obcego w sposób naturalny, intuicyjnie naśladując to co usłyszały. Na tym etapie są pozytywnie nastawione do mówienia, powtarzania, eksperymentowania i nie boją się popełniać błędów. Im wcześniej dziecko zetknie się z językiem obcym, jego rytmem, fonetyką i melodią, tym łatwiej i szybciej przyswoi sobie nie tylko proste środki językowe, ale również  intonację, akcentowanie i modulację głosu.
W naszej codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy między innymi założenia programowe wydawnictw Oxford University Press, Longmann oraz elementy zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programu nauczania języka angielskiego na poziomie przedszkolnym i klas "O".

Nauczanie języka angielskiego odbywa się u nas w formie zabawy stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnorodnych środków i pomocy: plansz tematycznych, gier dydaktycznych, zabaw ruchowych, słowników obrazkowych, środków audio, video oraz podręczników wspomnianych wydawnictw.

We wczesnym etapie nauczania dzieci ważną rolę odgrywają ćwiczenia opierające się na metodzie "reagowania całym ciałem", rytm i rym oraz zabawy z językiem. Dlatego też, podczas codziennych zajęć dzieci uczą się piosenek, rymowanek, tekstów rytmizowanych.

Na zajęciach języka angielskiego także wykorzystywana jest metoda komunikacyjna i dramy, poprzez tworzenie sytuacji imitujących te z życia codziennego. Dzięki czemu dzieci mogą posługiwać się językiem angielskim w sposób naturalny, traktując go jako narzędzie do porozumiewania się.
Poprzez stwarzanie dzieciom najbardziej naturalnych i wiarygodnych form komunikacji-uświadamiamy im istnienie innych kultur oraz wzbogacamy ich ogólną wiedzę o świecie.

Umiejętność władania językami stanowi, zatem wymieniany w standardach programowych na różnych szczeblach kształcenia istotny wymóg dzisiejszych czasów.

Nasza oferta ma na celu nie tylko wykorzystanie naturalnych uzdolnień dzieci do nauki języków obcych, ale przede wszystkim zaszczepienie w nich radości uczenia się i wewnętrznej motywacji do samodzielnego odkrywania świata.

Język angielski towarzyszy dzieciom codziennie podczas 30 minutowych zajęć lub do wyboru  - dwukrotnie w ciągu dnia (2 x 30 min). Zajęcia prowadzone są codziennie przez wysoko wykwalifikowanych lektorów oraz uzupełniane przez native speaker's.

kontakt: tel: 602 770 179; email: info@oliver.com.pl

Nasi partnerzy

herosi.eu