Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia edukacyjne programowe realizowane są zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku, Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r.).

Program dydaktyczny Przedszkola  „Oliver” zapewnia dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji szkolnej, uwzględniając rozwój dziecka we wszystkich obszarach edukacyjnych. Bogata oferta zajęć dydaktycznych i dodatkowych inspiruje dzieci do zdobywania nowych umiejętności i wiedzy. Poprzez rozwijanie dziecięcej ciekawości, aktywności i samodzielności, a także przez rozwijanie umiejętności, zapewniamy naszym przedszkolakom najlepsze szanse edukacyjne.

Angielsko-Polskie Przedszkole "OLIVER" dba ponadto o rozwój artystyczny swoich wychowanków, poprzez rozwijanie ich wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

Naszym celem jest wychowanie dzieci śmiałych, pewnych siebie, otwartych na zmiany, te cechy bowiem pozwolą im łatwiej wkroczyć w dorosłe życie. (Kilkoro naszych wychowanków wzięło udział w reklamach telewizyjnych, ponadto nasze dzieci biorą udział w audycjach realizowanych i emitowanych pzez Polskie Radio BIS oraz w audycjach telewizyjnych takich jak 5-10-15, Teleranek, Kawa czy herbata, Pytanie na śniadanie oraz w TVN.)

Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z ramowymi planami dnia, które uwzględniają program dydaktyczno – wychowawczy przedszkola oraz możliwości rozwojowe i potrzeby dzieci.

Zabawy ruchowe i zajęcia sportowe

Dzieci mają możliwość uczestnictwa codziennie w zabawach ruchowych i zajęciach sportowych zarówno w salach, jak również w  przedszkolnym ogrodzie. Dodatkowo raz w tygodniu dzieci uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, zajęciach tanecznych, balecie oraz karate, które są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów.

Celem zajęć z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej jest nie tylko korekcja wad postawy, ale przede wszystkim zapobieganie wystąpieniu nieprawidłowości postawy ciała, np. spowodowanych brakiem aktywności fizycznej czy też złymi nawykami. Dla każdej z grup dobierany jest odpowiedni zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

Zajęcia taneczne prowadzone są w formie radosnej i spontanicznej zabawy z tańcem, w czasie której dzieci nie tylko poznają układy taneczne i podstawowe kroki, a przede wszystkim świetnie się bawią i poruszają przy muzyce.
Wiek przedszkolny uważany jest za bardzo ważny dla kształtowania postawy, dlatego tak duży nacisk kładziemy na umożliwienie dzieciom jak największej ilości zajęć ruchowych.

Niezależnie od pory roku nasze przedszkolaki mają możliwość codziennych zabaw i edukacji w przedszkolnym ogrodzie, wyposażonym w nowoczesny, certyfikowany sprzęt dostosowany zarówno dla młodszych i starszych grup.

kontakt: tel: 602 770 179; email: info@oliver.com.pl

Nasi partnerzy

herosi.eu