Edukacja w języku angielskim i polskim

Przedszkola „Oliver” posiadają 17-letnią tradycję oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej i wychowawczej z małymi dziećmi a także własny, sprawdzony i wypracowany dla potrzeb przedszkoli schemat edukacji w języku polskim i angielskim w oparciu o rekomendowane przez MEN programy nauczania.

Zajęcia w języku angielskim

Edukacja w języku angielskim prowadzona jest m.in. w oparciu o programy Oxford University Press i Longman w zakresie rozszerzonym oraz programy autorskie uwzgledniające specyfikę przedszkola.

Edukacja w języku polskim

Edukacja w języku polskim odbywa się zgodnie z przepisami zatwierdzonymi przez MEN oraz wytycznymi Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w opraciu o programy nauczania zgodne z nową podstawą programową.

  • Codzienną edukację prowadzimy w oparciu o program „Ku dziecku” autorstwa Barbary Bilewicz-Kuźni i Teresy Parczewskiej z Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki UMCS.Program ten został nagrodzony w konkursie MEN na najlepszy program wychowania przedszkolnego. Jest to całościowy, autorski program edukacji przedszkolnej umożliwiający pracę z przedszkolakami w każdym wieku.  Treści zawarte w programie zachęcają nauczyciela do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego.
  • Dodatkowo wprowadzamy elementy glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego, które wdrażamy już począwszy od grup najmłodszych, zaczynając od prostych ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych oraz logopedycznych, tzw. "zabaw na gimnastykę buzi i języka".
  • W edukacji matematycznej naszych przedszkolaków korzystamy z „Dziecięcej matematyki" prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.

Ponadto w  naszej codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy „ruchu rozwijającego” Veroniki Sherborne, „pedagogiki zabawy” KLANZY, twórczego myślenia itp.


Kadra pedagogiczna przedszkola

Placówka zatrudnia wykwalifikowanych młodych wychowawców po studiach licencjackich  i magisterskich z zakresu pedagogiki przedszkolnej i  wczesnoszkolnej oraz podyplomowych (np. logopedia, reedukacja), ponadto posiadających licencje na prowadzenie zajęć z glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego, "Dziecięcej Matematyki" prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, logopedii czy reedukacji. Kadra pedagogiczna na co dzień wspiera rozwój psychofizyczny dzieci, ich zdolności i zainteresowania. Respektuje prawa dziecka i szanuje jego godność. Nauczycielki otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymują dobry kontakt z ich rodzicami. Rodzice zaś mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielem swojego dziecka.

kontakt: tel: 602 770 179; email: info@oliver.com.pl

Nasi partnerzy

herosi.eu